SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK PROJE TABANLI ÖĞRENMEYLE İLGİLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ*

PROJECT BASED LEARNING ACTIVITY SAMPLES TOWARD ELEMENTARY TEACHER CANDIDATES

 

 

Lütfullah TÜRKMEN**

Özet


Bu çalışmanın amacı özellikle son yıllarda yapısalcı öğrenmenin farklı bir boyutu olarak gündeme gelen ve geleneksel anlamdaki yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımının ilköğretim okulları kademesinde yapılabilecek proje tabanlı öğrenmeye örnek teşkil edecek çalışma örneklerinin tanıtılmasıdır. Bu amaçla sınıf öğretmeni adaylarına fen bilgisi öğretimi dersi kapsamında kendilerinden proje tabanlı öğrenmeye örnek olabilecek birer çalışma yapmaları istenmektedir. Yaptıkları çalışmalar toplanarak bu kapsamda değerlendirilmektedir. Projelerdeki en önemli hedef ise öğretmen adaylarının bilimsel işlem süreçlerinin ve problem çözme yoluyla öğrenme yaklaşımın mikro düzeyde örnekleri üzerinde durulmaya çalışılmaktır. Yapılan uygulamalarda öğretmen adaylarının başta proje kavramına çok uzak kaldıkları, proje bulmada zorlandıkları gözlenmiştir. Ayrıca bilimsel işlem süreçler de başta olmak üzere bilimsel bir problemin çözümünde izlenen yolları anlamada ve uygulamada zorluk çekmektedirler.   Özellikle ileri düzey bilimsel süreçlerden olan hipotez kurma, kontrollü deneyle tablo ve grafik oluşturmada yetersiz kaldıkları görülmüştür. Sonuçta öğretmen adayları yaptıkları çalışmalarla ilköğretim öğrencilerine yönelik proje üretmede bir ön bilgiye sahip olabilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Fen Bilgisi Eğitimi, Etkinlik Örnekleri

 

 

Abstract


The purpose of this study is to introduce the samples of activities traditionally somehow called learning by doing and living method for Project Based Learning (PBL) in   one of the different dimensions of constructivist learning model approach to the primary school students  accomplishing  in science courses. For this purpose,   the elementary teacher candidates were required to carry out an activity covering     Project Based Learning (PBL) in science teaching method courses.  The activities they had done were evaluated in the context of PBL One of the most important purposes in their projects is to achieve the science process skills and learn problem solving based learning model by doing a sample of project based activities. The observations obtained during science teaching method courses show that elementary teacher candidates are not much familiar with the concept of project and have   difficulties to find project based activity samples. Besides, teacher candidates show difficulties to understand especially science process skills and follow the ways of scientific problem solving. It was observed that elementary teacher candidates are incapable of understanding some of the integrated science process skills, such as establishing hypotheses, doing controlled experiments, making tables and graphs. As a conclusion, we could then argue that through PBL activities, teacher candidates would have gained some experiences and information with regard to carrying out projects for their future students in the primary schools.   

Key Words: Project Based Learning, Science Education, Activity Samples

 

*Uşak  Üniversitesi,   Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Uşak
Bu bildiri 1. Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak  sunulmuştur. 

**Yasemin Karakaya Vakfı ve Selçuk Üniversitesi, 18 Kasım 2005, Ankara

 

 

 

* Metnin tamamını görebilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat reader yüklü olmalıdır. Yüklü değilse yüklemek için Tıklayınız