MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Aralık 2009 Yıl : 9 Sayı : 18 December 2009 Year : 9                                       ISSN 1302-8944
İÇİNDEKİLER  (CONTENTS)
SAYFA
 

 

18.Sayının Hakem Listesi

 

 

 

Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Proje Tabanlı Öğrenmeyle İlgili Etkinlik Örnekleri

Lütfullah Türkmen

01 - 10

5e Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği

İsmet ERGİN

11 - 26

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Alınan Müzik-Müzik Öğretimi Derslerinin Öğretmenlik Uygulamalarındaki Yansımaları

Dolunay Akgül BARIŞ, Ebru ÖZATA

27 - 42

Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Ercan KAYA, Mustafa AKILLI , Fatih SEZEK

43 - 54

Okul Yöneticilerinin Duygularını Yönetme Yeterliklerine İlişkin Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Görüşleri

Osman TİTREK , Mustafa BAYRAKÇI, Demet ZAFER

55 - 73

Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim

Asiye TOKER GÖKÇE

74 - 89

Okul Psikolojik Danışmanlarının Okulda Saldırganlık ve Şiddete Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Aslı UZ BAŞ

90 - 110

Üniversite Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Melek DEMİREL, Yelkin Diker COŞKUN

111 - 134

Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Saatlerinde Kullanılan Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçme Ölçütleri

Hülya YAZICI OKUYAN

135 - 159

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları: Burdur Örneği

Hülya ŞAHİN, Aylin DURSUN

160 - 174