ISSN 1302–8944

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yılda iki defa yayımlanır.

 

Eğitim Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Gökay YILDIZ

 

 

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yasemin AKMAN KARABEYOGLU

 

 

Yayın Kurulu

   
 
Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞAHİN (Yayın Kurulu Bşk.Yrd.)
 
Yrd. Doç.Dr. Kamile DEMİR
 
Yrd.Doç.Dr. Hülya YAZICI OKUYAN
 
Yrd. Doç.Dr. Sibel KARAKELLE
 
Yrd. Doç.Dr. Selda SÜZEN

 

 

Dizgi-Düzenleme

Arş. Gör. Nihal DULKADİR

 

 

  

İnternet Adresi:

http://efd.mehmetakif.edu.tr

E-posta Adresi:

efd@mehmetakif.edu.tr

Yazışma Adresi:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

15100, BURDUR